Akcja Sprzątanie Świata

Nasze starszaki z grupy Złote Rybki oraz Tygryski zakasały rękawy i ruszyły na akcję Sprzątanie Świata. Uprzątnęli jedno z ich ulubionych miejsc zabaw na świeżym powietrzu – Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2.

Jako ciekawostkę przypomnijmy, że pomysł akcji wyszedł od australijskiego żeglarza i biznesmena, który rozszerzył ideę Clean up Australia na cały świat pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rok później , pani Mira Stanisławska-Meysztowicz, Polka na stałe mieszkająca w Australii, zaszczepiła tę ideę w naszym pięknym kraju pod nazwą Sprzątanie świata – Polska.  W akcji, która odbywa się w każdy trzeci weekend września i polega na społecznym zaangażowaniu się osób, firm, instytucji w posprzątanie najbliższego otoczenia z zalegających tam śmieci rokrocznie uczestniczy blisko 40 milionów wolontariuszy.