Polityka ochrony dzieci

Stworzyliśmy Politykę ochrony dzieci aby zapewnić wychowankom Przedszkola Mali Odkrywcy harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, troski, tolerancji, akceptacji oraz szacunku.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników placówki jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik placówki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby.

W Przedszkolu Mali Odkrywcy niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika, rodzica czy innego opiekuna przemocy w jakiejkolwiek formie wobec dziecka. Pracownicy placówki, realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa oraz swoich kompetencji.

 

Link do strony z Polityką ochrony dzieci