BIOFEEDBACK

Terapia ta ma szerokie zastosowanie. Wykorzystywana jest w usuwaniu zaburzeń u dzieci z zespołem ADHD, ADD, Aspergera, w zakresie komunikacji werbalnej. Pozytywne wyniki terapii odnotowuje się u dzieci z autyzmem. Oddziaływanie metody Biofeedback obserwuje się u dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi, z dysgrafią i dysortografią. Powyższa metoda wpływa również na poprawę procesów poznawczych i motorycznych. Po zastosowaniu cyklicznych treningów u dzieci poprawia się pamięć, uwaga, spostrzeganie i koncentracja.
Należy zaznaczyć, że metoda ta jest nadal rozwijana i występuje kilka jej wariantów.

EEG Biofeedback

Metoda ta nazywana również neurofeedback wykorzystuje właściwości mózgu, który podczas różnych aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych. Np. fale alfa w stanie relaksu, odprężenia; fale beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu. W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje zarówno niedobór jak i nadmiar fal o pewnych częstotliwościach, a to przekłada się na nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu.

HEG Biofeedback

Metoda ta mierzy temperaturę głowy za pomocą termometru na podczerwień umieszczonego na głowie lub wykorzystuje zmiany spektrum podczerwieni generowanej przez przepływającą krew (bardziej czerwony kolor oznacza większe natlenienie krwi).

GSR Biofeedback

Metoda ta mierzy elektryczne przewodzenie skóry, które zmienia się w zależności od ogólnego pobudzenia współczulnego układu nerwowego. Elektrody montuje się na opuszkach palców.

EEG Biofeedback

Neuro Technologie

Danuta Bazylińska

Jest dyplomowanym nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła szereg specjalizacji na studiach podyplomowych i jest certyfikowanym terapeutą Integracji Sensoryczną I i II stopnia. Ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej, a także Oligofrenopedagogiki oraz doskonalący metody Dennisona, studia podyplomowe – pedagogika specjalna – rehabilitacja i edukacja dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera i jest terapeutą I i II stopnia metody EEG Biofeedback, RSA oraz metody Warnkego.