Fizjoterapia

Fizjoterapeuta nie tylko wspiera rozwój ruchowy dzieci na wszystkich etapach ale przede wszystkim sprawdza czy ten rozwój jest zaburzony. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, określa zakres wady i zaproponuje odpowiedni rodzaj interwencji.

Edyta Tymińska

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu na kierunku: Fizjoterapia oraz uzyskała tytuł magistra na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku: pedagogika wczesnoszkolna.
Kontynuowała naukę na studiach podyplomowych: Pedagogika specjalna: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej i psychomotoryki oraz kursu z Sensoplastyki.

Certyfikowany Terapeuta ręki “Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II-ego stopnia”, trener Sensoplastyki, Kreatywnego Wczesnego Rozwoju, Plastyki Ekspresywnej, BareFoot.

Z przedszkolem “Mali Odkrywcy” współpracuje od dwóch lat ciągle podnosząc swoje kwalifikacje