Lucyna Szewczyk-Mikułko

Dyrektor Centrum Rozwoju Dziecka.

Nauczyciel przedszkolny z 13-letnim doświadczeniem.

Magister Pedagogiki w zakresie Wychowania Przedszkolnego uzyskany w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Nauczyciel dyplomowany.

Certyfikowany logopeda – ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim o kierunku Logopedia.

Były logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgorzelcu z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Terapeuta metod RSA Biofeedback i EEG Biofeedback I stopnia oraz RSA.

Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty.

Szkolenie z zakresu „Diagnoza i Terapia Afazji”.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.

Diagnoza dzieci niedosłyszących.

Wspieranie rozwoju dzieci z zaburzeniami procesów przetwarzania słuchowego.

Metody pracy nad deficytami słuchu, koncentracji i pamięci.

Szkolenie z zakresu zastosowania systemu MFS pt.”Regulatory funkcji MFS – nowe trendy w diagnostyce i leczenie zgryzu i wymowy”.

Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” oraz „Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji”.

Danuta Bazylińska

Pedagog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Uzyskała tytuł licencjacki na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją, a następnie magisterski na kierunku Pedagogika Ogólna na Uniwersytecie Wrocławskim.

Studia podyplomowe – pedagogika specjalna – rehabilitacja i edukacja dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej, a także Oligofrenopedagogiki oraz doskonalący metody Dennisona.

Certyfikowany terapeuta I i II stopnia Integracji Sensorycznej.

Terapeuta I i II stopnia metody EEG Biofeedback, RSA oraz metody Warnkego.

Nauczyciel dyplomowany.

Magdalena Mikułko-Kowalska

Magister pedagogiki uzyskany podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 4 lat certyfikowany terapeuta I stopnia metody EEG Biofeedback.

Koordynatorka projektu unijnego Centrum Rozwoju Dziecka.

Magister zarządzania projektami uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami Unijnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Uzyskała tytuł licencjata na kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Łódzkim.

Martyna Michalczewska-Koryto

Nauczyciel z doświadczeniem w pracy w szkolnej świetlicy i przedszkolu.

Uzyskała tytuł licencjata w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Studia magisterskie – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Osoba pełna optymizmu, interesująca się fotografią, podróżami i muzyką, a przede wszystkim – oddana pracy z dziećmi.

Nauczyciel w grupie 5-latków.

IMG_20170901_071234

Małgorzata Sołtys

Ukończyła dwa kierunki: Asystent nauczyciela przedszkola oraz Asystent osoby niepełnosprawnej.

Asystent nauczyciela w grupie 4-latków.

Otwarta, pracowita i łatwo nawiązująca kontakty z najmłodszymi.

Ukończyła kurs kompetencji ogólnych w zakresie ” Terapia dziecka z autyzmem” oraz ” Opiekun dziecka w żłobku i klubie dziecięcym”.

Anna Kornecka

Anna Kornecka

Uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku pedagogika, specjalność: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna.

Studia magisterskie – Uniwersytet Wrocławski, specjalność: terapia pedagogiczna.

Studia podyplomowe – kierunek: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Nauczyciel w grupie 3-latków.

pani agnieszka

Agnieszka Piasecka

Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu: terapii pedagogicznej oraz tyflopedagogiki.

104097130_1048563615538077_8715924150686052505_n

Paulina Dłubała

Ukończyła studia na PWSZ w Wałbrzychu – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz na Uniwersytecie Opolskim w Opolu- pedagogika kultury.

Studia podyplomowe na WSZiP w Wałbrzychu- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Ukończyła szkolenia: „Terapia przez zabawę”, „Edukacja muzyczna dzieci – zasady, zabawy, inspiracje” oraz „Terapia ręki a lateralizacja – ćwiczenia koordynacji i koncentracji uwagi u dzieci”.

Nauczyciel w grupie 4-latków.

CCF20200910_00000

Natalia Lasek

Ukończyła studia ze zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Legnicy, terapię pedagogiczną we Wrocławiu, wczesne nauczanie j.angielskiego, logopedię, oligofrenopedagogikę oraz terapię sensoryczną.

Nauczyciel języka angielskiego, logopeda oraz nauczyciel wspomagający w grupie 6-latków.

120550635_365204824847118_6297435956886186108_n

Ewelina Krajewska

Uzyskała tytuł licencjata w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy na kierunku: Pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Jest osobą uśmiechniętą, otwartą i pracowitą. Łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi.

Nauczyciel w grupie 6-latków.

120539281_361710611667615_1290370065485695666_n

Izabela Burniak

Słuchaczka Studium Policealnego 2-letniego o kierunku „Opiekunka Dziecięca”.

Animator z wieloletnim doświadczeniem.

Praca z dziećmi to dla niej pasja.

Pomoc nauczyciela w grupie 3 latków.

kasiaa

Katarzyna Przeworska

Asystent nauczyciela w grupie 5-latków.

Praca z dziećmi to dla niej pasja.

Ukończyła kurs z zakresu kompetencji ogólnych w zakresie „Terapia dziecka z autyzmem”.

IMG_8793

Katarzyna Durbajło

Magister Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyskany podczas studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu

Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu.

Nauczyciel wspomagający w grupie 5-latków.

W trakcie kursu – TUS – trening umiejętności społecznych.