Lucyna Szewczyk-Mikułko

Dyrektor Centrum Rozwoju Dziecka.

Nauczyciel przedszkolny z 13-letnim doświadczeniem.

Magister Pedagogiki w zakresie Wychowania Przedszkolnego uzyskany w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Nauczyciel dyplomowany.

Certyfikowany logopeda – ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim o kierunku Logopedia.

Logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgorzelcu z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Terapeuta metod RSA Biofeedback i EEG Biofeedback I stopnia.

Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty.

Marzena Liskowacka-Kobyłt

Logopeda z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Nauczyciel zajęć muzyczno-rytmicznych i muzykoterapii.

Uzyskała tytuł magisterski na Wydziale Artystycznym o kierunku Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Neurologopedia i Psycholingwistyka i Pedagogika Niepełnosprawnych Umysłowo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Logopedia na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Ukończyła liczne kursy dotyczące opieki nad dziećmi, w tym: Praca z dzieckiem autystycznym w przedszkolu i Specyficzne aspekty zaburzeń mowy.

Danuta Bazylińska

Pedagog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Uzyskała tytuł licencjacki na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją, a następnie magisterski na kierunku Pedagogika Ogólna na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej, a także Oligofrenopedagogiki oraz doskonalący metody Dennisona.

Certyfikowany terapeuta I i II stopnia Integracji Sensorycznej.

Terapeuta I i II stopnia metody EEG Biofeedback.

Magdalena Mikułko

Magister pedagogiki uzyskany podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 4 lat certyfikowany terapeuta I stopnia metody EEG Biofeedback.

Koordynatorka projektu unijnego Centrum Rozwoju Dziecka.

Magister zarządzania projektami uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami Unijnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Uzyskała tytuł licencjata na kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Łódzkim.

Martyna Michalczewska

Nauczyciel z doświadczeniem w pracy w szkolnej świetlicy i przedszkolu.

Uzyskała tytuł licencjata w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Osoba pełna optymizmu, interesująca się fotografią, podróżami i muzyką, a przede wszystkim – oddana pracy z dziećmi.

Nauczyciel w grupie 3-4 latków.

IMG_20170901_071234

Małgorzata Surowiecka

Studentka dwóch kierunków: Asystent nauczyciela przedszkola oraz Asystent osoby niepełnosprawnej.

Pomoc do opieki nad dziećmi w grupie 3-4 latków.

Otwarta, pracowita i łatwo nawiązująca kontakty z najmłodszymi.

Anna Kornecka

Anna Kornecka

Uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku pedagogika, specjalność: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna.

Studia magisterskie – Uniwersytet Wrocławski, specjalność: terapia pedagogiczna.

Studia podyplomowe – kierunek: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (IV semestr).

Nauczyciel w grupie 5-6 latków.

Marta Jochna

Studentka Wyższej Szkoły Zarządzania ,,Edukacja” we Wrocławiu (sem. III).

Ukończyła kierunek: Asystent nauczyciela przedszkola.

Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu.

Pomoc nauczyciela w grupie 3-4 latków.

Interesuje się śpiewem oraz sportem.