Kadra

Kadra

Lucyna Szewczyk-Mikułko

Dyrektor Centrum Rozwoju Dziecka.

Nauczyciel przedszkolny z 13-letnim doświadczeniem.

Magister Pedagogiki w zakresie Wychowania Przedszkolnego uzyskany w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Nauczyciel dyplomowany.

Certyfikowany logopeda – ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim o kierunku Logopedia.

Logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgorzelcu przez ponad 20 lat.

Terapeuta metod RSA Biofeedback i EEG Biofeedback I stopnia oraz RSA.

Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty.

Szkolenie z zakresu „Diagnoza i Terapia Afazji”.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.

Diagnoza dzieci niedosłyszących.

Wspieranie rozwoju dzieci z zaburzeniami procesów przetwarzania słuchowego.

Metody pracy nad deficytami słuchu, koncentracji i pamięci.

Szkolenie z zakresu zastosowania systemu MFS pt.”Regulatory funkcji MFS – nowe trendy w diagnostyce i leczenie zgryzu i wymowy”.

Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” oraz „Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji”.

Magdalena Mikułko-Kowalska

Magister pedagogiki uzyskany podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 4 lat certyfikowany terapeuta I stopnia metody EEG Biofeedback.

Koordynatorka projektu unijnego Centrum Rozwoju Dziecka.

Magister zarządzania projektami uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami Unijnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Uzyskała tytuł licencjata na kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Łódzkim.

Danuta

Pedagog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Uzyskała tytuł licencjacki na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją, a następnie magisterski na kierunku Pedagogika Ogólna na Uniwersytecie Wrocławskim.

Studia podyplomowe – pedagogika specjalna – rehabilitacja i edukacja dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej, a także Oligofrenopedagogiki oraz doskonalący metody Dennisona.

Certyfikowany terapeuta I i II stopnia Integracji Sensorycznej.

Terapeuta I i II stopnia metody EEG Biofeedback, RSA oraz metody Warnkego.

Nauczyciel dyplomowany.

Martyna

Nauczyciel z doświadczeniem w pracy w szkolnej świetlicy i przedszkolu.

Uzyskała tytuł licencjata w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Studia magisterskie – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Osoba pełna optymizmu, interesująca się fotografią, podróżami i muzyką, a przede wszystkim – oddana pracy z dziećmi.

Gosia

Ukończyła dwa kierunki: Asystent nauczyciela przedszkola oraz Asystent osoby niepełnosprawnej.

Asystent nauczyciela w grupie 4-latków.

Otwarta, pracowita i łatwo nawiązująca kontakty z najmłodszymi.

Ukończyła kurs kompetencji ogólnych w zakresie ” Terapia dziecka z autyzmem” oraz ” Opiekun dziecka w żłobku i klubie dziecięcym”.

Ania

Uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku pedagogika, specjalność: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna.

Studia magisterskie – Uniwersytet Wrocławski, specjalność: terapia pedagogiczna.

Studia podyplomowe – kierunek: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Nauczyciel w grupie 5-latków.

Paulina

Ukończyła studia na PWSZ w Wałbrzychu – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz na Uniwersytecie Opolskim w Opolu- pedagogika kultury.

Studia podyplomowe na WSZiP w Wałbrzychu- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Ukończyła szkolenia: „Terapia przez zabawę”, „Edukacja muzyczna dzieci – zasady, zabawy, inspiracje” oraz „Terapia ręki a lateralizacja – ćwiczenia koordynacji i koncentracji uwagi u dzieci”.

Nauczyciel w grupie 6-latków.

Natalia

Ukończyła studia ze zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Legnicy, terapię pedagogiczną we Wrocławiu, wczesne nauczanie j.angielskiego, logopedię, oligofrenopedagogikę oraz terapię sensoryczną.

Nauczyciel języka angielskiego, logopeda oraz nauczyciel w grupie 4-latków.

Ewelina

Uzyskała tytuł licencjata w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy na kierunku: Pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Jest osobą uśmiechniętą, otwartą i pracowitą. Łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi.

Nauczyciel w grupie 4-latków.

Kasia

Asystent nauczyciela w grupie 3-latków.

Praca z dziećmi to dla niej pasja.

Ukończyła kurs z zakresu kompetencji ogólnych w zakresie „Terapia dziecka z autyzmem”.

Katarzyna

Magister Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyskany podczas studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu

Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu.

Nauczyciel współorganizujący edukację w grupie 6-latków, terapeuta TUS – trening umiejętności społecznych.

Paulina

Ukończone studia licencjackie, kierunek Pedagogika (specjalność: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna) na Uniwersytecie Wrocławskim.

Kontynuacja nauki na Uniwersytecie SWPS na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna.

Ukończone “Warsztaty dramy poszerzające kompetencje metodyczne pedagogów” oraz kurs “Terapia dziecka z autyzmem – wybrane modele”.

Asystent nauczyciela do dzieci niepełnosprawnych w grupie 5-latków

 

Agnieszka

Ukończone studia magisterskie o kierunku Fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Ukończone liczne kursy doszkalające.

Certyfikowany terapeuta m.in Vojty oraz NDT Bobath.

Obecnie w trakcie kursu z integracji strukturalnej, który umożliwia jeszcze lepszą pracę z ciałem i wyrównywanie posturalne pacjentów.

 

Katarzyna

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy na kierunku: Pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. 
Kontynuacja nauki na studiach podyplomowych: Pedagogika specjalna: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nauczyciel w grupie 3-latków.

Edyta

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu na kierunku: Fizjoterapia, specjalność: Fizjoterapeuta oraz uzyskała tytuł magistra na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku: pedagogika wczesnoszkolna, specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna.

Kontynuacja nauki na studiach podyplomowych: Pedagogika specjalna: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej i psychomotoryki oraz kursu z  Sensoplastyki.

Certyfikowany Terapeuta ręki “Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II-ego stopnia”, trener Sensoplastyki, Kreatywnego Wczesnego Rozwoju, Plastyki Ekspresywnej, BareFoot.

 

Kreatywna zabawa

Aktywna nauka

Innowacyjne zajęcia

Niesamowity plac zabaw