W ramach opieki zapewniamy:

 • edukację przedszkolną zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • opiekę najlepszych nauczycieli i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi;
 • naukę przez zabawę i wspólne odkrywanie otaczającego świata;
 • zajęcia rozwojowe dające małym odkrywcom możliwość własnego doświadczania: poznawcze, plastyczne, ruchowe i taneczno-rytmiczne;
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania;
 • zabawy na świeżym powietrzu, plac zabaw, dostęp do orlika;
 • imprezy okolicznościowe (teatrzyki, spotkania integracyjne, wycieczki);
 • całodzienne wyżywienie przygotowane przez wyspecjalizowaną firmę cateringową;
 • nowe sale przystosowane do potrzeb najmłodszych;
 • meble i zabawki posiadające certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami obowiązujących norm i standardów;
 • zabawy z językiem angielskim i niemieckim;
 • spotkania z logopedą i psychologiem;
 • zajęcia i zabawy wykorzystujące metody Integracji Sensorycznej (tzw. terapii wielozmysłowej);
 • zajęcia umuzykalniające;
 • zajęcia i zabawy na „Sali Poznawania Świata”
 • zajęcia rytmiczne.