Plan dnia

Plan dnia

zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych

7.00 – 8.00
Ćwiczenia poranne: praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulującym i wychowawczym. Gry dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej, prace porządkowe. Konsultacje indywidualne z rodzicami.

zabawy integracyjne

8.00 – 8.45
Ćwiczenia poranne: praca indywidualna lub z Zabawy ruchowe ze śpiewem z elementami tańca. Indywidualne zajęcia specjalistyczne wg potrzeb rozwojowych dzieci (zabawy logopedyczne, z psychologiem, neurologopedią, indywidualne zabawy z zakresu Integracji Sensorycznej, manualne).

czynności samoobsługowe i higieniczne

8.45 – 9.15
Przygotowanie do śniadania, kulturalne spożywanie posiłków, śniadanie.

zajęcia edukacyjno–wychowawcze

9.15 – 11.30
Zabawy dydaktyczne prowadzone z całą grupą na podstawie programu nauczania w przedszkolu; poznawcze, w zakresie rozwijania komunikacji werbalnej; rozwijanie myślenia, pojęć matematycznych; ruchowe; tematyczne; zabawy z językiem angielskim i niemieckim; pobyt na świeżym powietrzu; imprezy okolicznościowe; zajęcia dodatkowe ze specjalistami wg potrzeb.

czynności samoobsługowe i higieniczne

11.30 –12.00

Obiad

12.00 – 12.30
Wdrażanie do zdrowego odżywiania się, kulturalnego zachowania przy stole.

12.30 – 14.30

Grupa I i II – odpoczynek poobiedni. Grupa III i IV – relaksacja, zabawy konstrukcyjne, plastyczno- techniczne, zabawy na powietrzu.

podwieczorek, czynności higieniczne i samoobsługowe

14.30 – 15.00

zabawy integracyjne, ruchowe, z zakresu Integracji Sensorycznej, zajęcia o charakterze wychowawczym

15.00 – 17.00
Prace porządkowe.

Kreatywna zabawa

Aktywna nauka

Innowacyjne zajęcia

Niesamowity plac zabaw

Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawy programowej

Nowa podstawa programowa z zakresu wychowania przedszkolnego mówi o tym, że:

Proporcjonalnie rozłożony czas zajęć ma na celu zapewnić prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka. Ramowy rozkład dnia związany jest ściśle z potrzebami rozwojowymi dzieci
w określonym wieku. Praca opiekuńcza, wychowawczo – dydaktyczna jest prowadzona w oparciu o program wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.