Poniedziałek

Plan zajęć terapeutycznych

8:00-11:00 Terapia Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedback
================================== 11:00-14:00 Terapia Logopedyczna (w tym RSA)
================================== 13:00-15:00 Tyflopedagog ================================== 12:00-13:30 Muzykoterapia

Wtorek

Plan zajęć Terapeutycznych

8:00-9:30 Poradnictwo Psychologiczne ================================== 10:45-12:00 Muzykoterapia ================================== 11:00-13:00 Terapia Logopedyczna (w tym RSA) ================================== 13:20-16:00 Terapia Integracji Sensorycznej

Środa

Plan zajęć terapeutycznych

9:30-10:30 Zajęcia Kompensacyjno-Korekcyjne ================================== 10:30-11:30 Nauczyciel Współorganizujący Kształcenie Specjalne ================================== 13:00-14:00 Terapia Logopedyczna (w tym RSA)

Czwartek

Plan zajęć terapeutycznych

8:00-10:50 Poradnictwo Psychologiczne ================================== 10:00-14:00 Poradnictwo Psychologiczne ================================== 12:45-15:30 Terapia Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedback

Piątek

Plan zajęć terapeutycznych

8:30-14:30 Fizjoterapia/Gimnastyka Korekcyjna ================================== 11:00-13:00 Terapia Logopedyczna (w tym RSA)