INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Z dobrymi manierami na "Ty"

Pani Katarzyna Durbajło która jest nauczycielem współorganizującym kształcenie i terapeutą TUS w naszym przedszkolu, tym razem zaprasza dzieci z grupy Tygryski do autorskiego projektu. Dzieci nie tylko będą poznawać "magiczne" słowa i uczyć się dobrych manier, ale np. będą nakrywać do stołu. W ramach projektu zaplanowane są wyjścia do kawiarni, kina, domu kultury, DPS gdzie dzieci dowiedzą się między innymi dlaczego do każdego z tych miejsc powinny odpowiednio się ubrać. Rozpoczęcie projektu będzie w październiku, a zakończenie przewidziane jest na grudzień z niezwykle kulturalną wigilią w przedszkolu.

EDUKACJA W OGRODZIE

Żywa lekcja przyrody

Dla dzieci ogród stanowi magiczne miejsce i dlatego warto wykorzystać to miejsce jako dodatkową przestrzeń edukacyjną 🙂 Dla starszych grup Złotych Rybek i Tygrysków mamy wydzielone inspekty w których będą prowadzić swoje obserwacje: od nasionka do owocu, natomiast młodsze dzieci z grup: Sówki i Pszczółki swoją wiedzę przyrodniczą zgłębiać będą nieco inaczej. Wszystkie działania będziemy dokumentować w galerii projektu.

OGÓLNOPOLSKA INNOWACJA

UWAŻNOŚĆ- nasza siła, wielka moc​

Pani Katarzyna Durbajło (nauczyciel współorganizujący edukację, terapeuta TUS) jest koordynatorem projektu Ogólnopolskiej Innowacji "UWAŻNOŚĆ- nasza siła, wielka moc". Na początek zaproszenie do udziału w działaniach w ramach projektu otrzymały dzieci 5-cio letnie z Grupy Złotych Rybek. Przez kolejne 6 tygodni, dzieci będą się zajmować jednym zagadnieniem w danym tygodniu: ODDECH MOCY,RELAKSAJKI, ŚWIAT ZMYSŁÓW KRAINA KREATYWNOŚC, UWAŻNE CIAŁO I UMYSŁ. Po więcej informacji zapraszamy do Galerii.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną

Pani Katarzyna Durbajło (nauczyciel współorganizujący edukację, terapeuta TUS) jest koordynatorem projektu współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. W ramach tejże współpracy, starsze grupy 4-ro,5-cio i 6-cio latków uczestniczą w różnych zajęciach mających przede wszystkim na celu rozwijanie zamiłowania do czytania. Dzieci, na przykład, poznają wiersz, opowiadanie, piosenkę a następnie wykonują prace związane z tematem oraz bawią się - w ten sposób biblioteka i czytanie bardzo dobrze im się kojarzą.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

NPRCzy

W tym roku szkolnym podjęliśmy wyzwanie i zgłosiliśmy swój udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Aktywnie włączyliśmy się w program organizując szereg akcji takich jak na przykład: czytanie seniorów z Domu Opieki "Ostoja", organizację tematycznych konkursów recytatorskich, wystawę prac związanych z przeczytanymi utworami itd. Z pozyskanych funduszy i wkładu własnego zakupiliśmy łącznie 114 pozycji książkowych, 4 elektroniczne oraz drewniany teatrzyk z kukiełkami do samodzielnego zrobienia. Na nagrody w konkursach recytatorskim przeznaczono łącznie 62 książki. Jesteśmy przekonani, że kompetencje czytelnicze i zainteresowanie wśród dzieci i ich opiekunów zdecydowanie wzrosło.

Audycje umuzykalniajace

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

Kolejny rok współpracujemy z muzykami z Filharmonii Dolnośląskiej. Poprzez autorskie "Audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży" nie tylko dają możliwość dzieciom z zapoznaniem się z muzyką klasyczną na najwyższym poziomie, ale dodatkowo edukują, bawią oraz są zawsze otwarci na twórczą dyskusję. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w miesiącu i są przygotowane w dwóch odsłonach: dla grupy młodszej 3-y i 4-ro latków oraz starszej 5-cio i 6-cio latków. Nie musimy zapewniać Państwa zbyt gorąco o pozytywnych aspektach interakcji dzieci z muzyką 🙂

Dogoterapia

Zajęcia edukacyjne "Bezpieczna interakcja z psem"

Dogoterpaia jest znana jako najskuteczniejsza forma terapii. Chociaż jesy znana już od wielu lat i udokumentowana licznymi badaniami, to nie każdy ma na co dzień kontakt ze zwierzęciem. Pani Anetta razem z pudelkiem Fajką zaplanowała dla naszych dzieci cykl 4 spotkań na których podejmie temat właściwych zachowań w stosunku do piesków (także tych mniej przyjaznych).

Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi- ASPE

Nasza placówka zatrudnia dwóch Asystentów Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (ASPE) i są oni dedykowani do pracy i pomocy dzieciom z niepełnosprawnością. Do zadań ASPE należy m.in. wsparcie dziecka/ucznia podczas zajęć w celu zwiększania jego aktywności, pomoc w przemieszczaniu się i transporcie, pomoc w korzystaniu z materiałów i pomocy dydaktycznych, wsparcie w uzyskaniu jak największej samodzielności w przedszkolu i szkole, wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem dziecka/ucznia w sytuacjach edukacyjno-wychowawczo – opiekuńczych, współpraca z rodziną, nauczycielami i wychowawcami oraz specjalistami, w przedszkolu/szkole, pracownikami administracji i obsługi przedszkola/szkoły, pielęgniarką, innymi osobami, stosownie do potrzeb, w tym w zakresie przygotowania potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dziecka/ucznia. W ramach współpracy z Fundacją ODITK otrzymujemy wsparcie w postaci szkoleń oraz dofinansowania do wynagrodzenia ASPE.

XXIII edycja akcji Góra Grosza

Również w tym roku nasza placówka dołączyła do akcji "Góra grosza", której celem jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin. Głównym obszarem wsparcia jest: a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Serdecznie zapraszamy do "groszowego" datku 🫶

PSU NA BUDĘ 2022

W tym roku również przyjęliśmy zaproszenie do udziału w kolejnej, VI już, edycji akcji Psu na Budę. Dla naszego zaprzyjaźnionego Schroniska w Dłużynie Górnej zbieramy karmę mokrą dla piesków i kotków czyli PUSZKI, środki czystości - płyny do naczyń, płyny do podłóg, ręczniki papierowe oraz smycze (powyżej 3 metrów) i obroże dla średnich i dużych psów (są w schronisku bardzo potrzebne). Tegoroczna akcja rozpocznie się 03.10.2022 i potrwa do 30.11.2022. Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce i dziękujemy z całego serca w imieniu zwierzaków.