Nasza terapeutka, Katarzyna Durbajło, zaprasza na początek dzieci z Grupy Złotych Rybek do udziału w innowacyjnym programie UWAŻNOŚĆ- nasza siła, wielka moc. Przez kolejne 6 tygodni, dzieci będą się zajmować jednym zagadnieniem w tygodniu:
1. ODDECH MOCY- techniki oddechowe, które uczą dzieci, jak być w chwili obecnej
2. “RELAKSAJKI” – bajki i opowieści pomagające się zrelaksować i wyciszyć,
3. ŚWIAT ZMYSŁÓW- ćwiczenia uruchamiające zmysły i sensorykę
4. KRAINA KREATYWNOŚCI- zadania artystyczno- wyciszające
5. UWAŻNE CIAŁO I UMYSŁ- ćwiczenia dla ciała i umysłu w formie gier i zabaw.

Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi- ASPE

Nasza placówka zatrudnia dwóch Asystentów Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (ASPE) i są oni dedykowani do pracy i pomocy dzieciom z niepełnosprawnością. Do zadań ASPE należy m.in. wsparcie dziecka/ucznia podczas zajęć w celu zwiększania jego aktywności, pomoc w przemieszczaniu się i transporcie, pomoc w korzystaniu z materiałów i pomocy dydaktycznych, wsparcie w uzyskaniu jak największej samodzielności w przedszkolu i szkole, wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem dziecka/ucznia w sytuacjach edukacyjno-wychowawczo – opiekuńczych, współpraca z rodziną, nauczycielami i wychowawcami oraz specjalistami, w przedszkolu/szkole, pracownikami administracji i obsługi przedszkola/szkoły, pielęgniarką, innymi osobami, stosownie do potrzeb, w tym w zakresie przygotowania potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dziecka/ucznia. W ramach współpracy z Fundacją ODITK otrzymujemy wsparcie w postaci szkoleń oraz dofinansowania do wynagrodzenia ASPE.

Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Niemalże od początku naszej działalności kooperujemy z Biblioteką Miejska. W ramach tejże współpracy, starsze grupy 5-cio i 6-cio latków uczestniczą w różnych zajęciach mających przede wszystkim na celu rozwijanie zamiłowania do czytania. Dzieci, na przykład, poznają wiersz, opowiadanie, piosenkę a następnie wykonują prace związane z tematem oraz bawią się - w ten sposób biblioteka i czytanie bardzo dobrze im się kojarzą.

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

Kolejny rok współpracujemy z muzykami z Filharmonii Dolnośląskiej. Poprzez autorskie "Audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży" nie tylko dają możliwość dzieciom z zapoznaniem się z muzyką klasyczną na najwyższym poziomie, ale dodatkowo edukują, bawią oraz są zawsze otwarci na twórczą dyskusję. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w miesiącu i są przygotowane w dwóch odsłonach: dla grupy młodszej 3-y i 4-ro latków oraz starszej 5-cio i 6-cio latków. Nie musimy zapewniać Państwa zbyt gorąco o pozytywnych aspektach interakcji dzieci z muzyką 🙂

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

W tym roku szkolnym podjęliśmy wyzwanie i zgłosiliśmy swój udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Aktywnie włączyliśmy się w program organizując szereg akcji takich jak na przykład: czytanie seniorów z Domu Opieki "Ostoja", organizację tematycznych konkursów recytatorskich, wystawę prac związanych z przeczytanymi utworami itd. Z pozyskanych funduszy i wkładu własnego zakupiliśmy łącznie 114 pozycji książkowych, 4 elektroniczne oraz drewniany teatrzyk z kukiełkami do samodzielnego zrobienia. Na nagrody w konkursach recytatorskim przeznaczono łącznie 62 książki. Jesteśmy przekonani, że kompetencje czytelnicze i zainteresowanie wśród dzieci i ich opiekunów zdecydowanie wzrosło.

XXIII edycja akcji Góra Grosza

Również w tym roku nasza placówka dołączyła do akcji "Góra grosza", której celem jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin. Głównym obszarem wsparcia jest: a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Serdecznie zapraszamy do "groszowego" datku 🫶

PSU NA BUDĘ 2022

W tym roku również przyjęliśmy zaproszenie do udziału w kolejnej, VI już, edycji akcji Psu na Budę. Dla naszego zaprzyjaźnionego Schroniska w Dłużynie Górnej zbieramy karmę mokrą dla piesków i kotków czyli PUSZKI, środki czystości - płyny do naczyń, płyny do podłóg, ręczniki papierowe oraz smycze (powyżej 3 metrów) i obroże dla średnich i dużych psów (są w schronisku bardzo potrzebne). Tegoroczna akcja rozpocznie się 03.10.2022 i potrwa do 30.11.2022. Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce i dziękujemy z całego serca w imieniu zwierzaków.