Rada Rodziców zostanie wybrana podczas 1. zebrania, które odbędzie się we wrześniu. Dzięki jej istnieniu wspólnie będziemy mogli decydować o wydarzeniach, wycieczkach i zajęciach, w których wezmą udział dzieci.