Rytmika z elementami języka niemieckiego zajęcia prowadzwone w ramach czesnego

Zajęcia z rytmiki są metodą wychowania muzycznego mającą wpływ na ogólny rozwój dziecka. Często nie do końca zdajemy sobie sprawę jakie korzyści dzieci wynoszą z takich zajęć. Zajęcia rytmiczne np. kształtują u dzieci koordynację ruchową  poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi, rozwijają słuch muzyczny, pamięć i uwagę słuchową.

W naszej placówce rytmikę prowadzi w twórczej atmosferze Pani Joanna, która pięknie połączyła zajęcia z nauką języka niemieckiego.

Pani Joanna jest pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w edukacji muzycznej oraz nauce języka niemieckiego. Prowadzi również Szkołę Muzyczną w Bogatyni.