Sala Doświadczania Świata

Stworzyliśmy to miejsce aby dać naszym podopiecznym możliwość poznawania otaczającej rzeczywistości. Taka forma poznania, poprzez stymulację wielu zmysłów: percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej i smakowej, przekłada się na wszechstronny rozwój oraz doskonalenie zmysłu równowagi. Cele jakie daje praca z dziećmi w tym pomieszczeniu są liczne i nasza koncentracja skupia się wokół: