Terapia Integracji Sensorycznej:

„Żadna myśl nie może zrodzić się w mózgu niezależnie od naszych 5 zmysłów” (Albert Einstein).

Mózg dziecka przetwarza bodźce, które odbierane są przez zmysły. Od poziomu funkcjonowania i przetwarzania uzależniony jest rozwój poznawczy. Terapia prowadzona metodą Integracji Sensorycznej przy zastosowaniu właściwych technik, pozwoli na wyrównanie zaburzeń w sferze: słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku.Poprzez kierowaną zabawę dziecko będzie usprawniało sfery, w których zaznaczyły się pewne zaburzenia i deficyty.

Muzykoterapia:

Forma zabaw muzycznych ze śpiewem, ruchem, rytmem i tańcem. Podczas zajęć dziecko ćwiczy funkcje słuchowe oraz motoryczne (ruchowe). Lokalizuje źródła dźwięków, reaguje na sygnały dźwiękowe, ćwiczy koordynację wzrokowo – ruchową. Podczas zabaw dzieci grają na różnych instrumentach takich jak: bębenek, kołatka, tamburyn, cymbałki, flet, trąbka. W miłej atmosferze przedszkolaki rozwijają się emocjonalnie i społecznie.

EEG Biofeedback:

Terapia ta ma szerokie zastosowanie. Wykorzystywana jest w usuwaniu zaburzeń u dzieci z zespołem ADHD, ADD, Aspergera, w zakresie komunikacji werbalnej. Pozytywne wyniki terapii odnotowuje się u dzieci z autyzmem.  Oddziaływanie metody EEG Biofeedback obserwuje się u dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi, z dysgrafią oraz dysortografią. Powyższa metoda wpływa również na poprawę procesów poznawczych i motorycznych. Po zastosowaniu cyklicznych treningów u dzieci poprawia się pamięć, uwaga, spostrzeganie i  koncentracja.

RSA Biofeedback:

Biofeedback oddechowy. Wpływa na poprawę oddychania przeponowego. Każda komórka organizmu dostaje odpowiednią ilość tlenu. Mózg dziecka po zastosowaniu powyższej metody zostaje dotleniony, czynność oddechowa jest odpowiednio uregulowana, oddech staje się głęboki, prawidłowy, równomierny, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu młodego człowieka.