Terapie

Terapie

Terapia Integracji Sensorycznej:

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej nieprawidłowo reagują na bodźce dotykowe, mają trudności w uczeniu się, opóźnienia w rozwoju ruchowym, zaburzenia mowy, trudności w uczeniu się. Ponadto często się potyka, ma problemy z ubieraniem się, gryzie różne przedmioty, niechętnie myje zęby i włosy.

Kiedy odbiór bodźców jest nieprawidłowy dziecko jest pobudzone lub wycofane, może być lękliwe lub w ogóle nie odczuwać strachu.  Terapia Integracji Sensorycznej jest dla dziecka przyjemnością i zabawą i prowadzona jest indywidualnie dla dzieci z orzeczeniem do Kształcenia Specjalnego i opinią do Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 

EEG Biofeedback:

Terapia ta ma szerokie zastosowanie. Wykorzystywana jest w usuwaniu zaburzeń u dzieci z zespołem ADHD, ADD, Aspergera, w zakresie komunikacji werbalnej. Pozytywne wyniki terapii odnotowuje się u dzieci z autyzmem.  Oddziaływanie metody EEG Biofeedback obserwuje się u dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi, z dysgrafią i dysortografią. Powyższa metoda wpływa również na poprawę procesów poznawczych i motorycznych. Po zastosowaniu cyklicznych treningów u dzieci poprawia się pamięć, uwaga, spostrzeganie i  koncentracja.

Muzykoterapia:

Terapia poprzez muzykę jest jednym z najstarszych metod stymulowania dziecięcego rozwoju oraz wykrywanie nieprawidłowości związanych z percepcją słuchową, wzrokową, motoryką oraz orientacją wzrokowo-słuchową. Odpowiednio prowadzone zajęcia pozwolą nie tylko wychwycić nieprawidłowości, ale wyeliminować je poprzez ćwiczenia. Ponadto zajęcia wpływają dobroczynnie na koncentracje, zdyscyplinowanie, rozwija pamięć i orientację przestrzenną, rozładowują napięcia emocjonalne i stres oraz uczą komunikacji międzyludzkiej. Dla maluszków zajęcia z rytmiki prowadzone w stylu Gordonowskim są przede wszystkim świetną zabawą 🙂 

RSA Biofeedback:

Biofeedback oddechowy. Wpływa na poprawę oddychania przeponowego. Każda komórka organizmu dostaje odpowiednią ilość tlenu. Mózg dziecka po zastosowaniu powyższej metody zostaje dotleniony, czynność oddechowa jest odpowiednio uregulowana, oddech staje się głęboki, prawidłowy, równomierny, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu młodego człowieka.

Snoezelen - terapia światłem:

Elementy terapii Snoezelen (terapii polisensorycznej) wprowadzamy w naszej sali Doświadczania Świata. Terapia światłem jest bardzo ważna w pracy z najmłodszymi i sprawdza się nie tylko wśród dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, ale istotnie wspomaga rozwój dziecka i jego funkcje kognitywne rozwijając spostrzegawczość wzrokową i kierunkowość spostrzegania, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, usprawnia analizę i syntezę wzrokowej, poszerza doświadczenia wzrokowe oraz pamięć wzrokową.

Kreatywna zabawa

Aktywna nauka

Innowacyjne zajęcia

Niesamowity plac zabaw