Przetwarzanie słuchowe

Słuchanie i słyszenie są dwiema różnymi umiejętnościami. O ile narząd słuchu sam w sobie może mieć prawidłową budowę i rejestrować dźwięki w zakresie normy, to proces “przetwarzania słuchowego” to znaczy rozumienia i produkowania mowy może być zakłócony.
Dziecko, po prostu, może słyszeć prawidłowo, ale nie być w stanie słuchać uważnie.  Poziom słyszenia określonych częstotliwości ma znaczenie dla przetwarzania mowy oraz wpływa na umiejętność czytania i pisania. Zaburzenia przetwarzania słuchowego nie ustępują samoistnie i konieczne jest indywidualna praca terapeutyczna poprzedzona diagnozą.

Wskazaniem do diagnozy dziecka pod kątem zaburzeń przetwarzania słuchowego są: 

  • trudności w nauce ( w tym języka obcego wynikająca z problemów z pamięcią słuchową);
  • problemy w nauce czytania i pisania (dysleksja),
  • zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
  • problemy logopedyczne ( poprawne pod względem artykulacyjnym wypowiadanie się)
  • problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję,
  • problemy w lateralizacji,
  • problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze),
  • niska samoocena
  • trudności w nawiązywania kontaktów społecznych

Systematyczny i zaplanowany trening słuchowy ma bardzo pozytywny wpływ na wymienione trudności.

TERAPIE - TRENINGI SŁUCHOWE

Metoda Johansena

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (Johansen Individualisierte Auditive Stimulation- Johansen IAS) jest prowadzona w blisko 16-tu krajach. Program terapii opiera się na specjalnie skomponowanej muzyce wykonywanej na syntetyzatorze. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę pacjent otrzymuje płytę CD z indywidualnie przygotowanym nagraniem do odsłuchiwania nagrań w domu każdego dnia po 10 minut przez okres od 6 do 10 tygodni. Po upływie tego czasu powinien wykonać badanie kontrolne, by można było określić zaistniałe zmiany i przygotować nową, specjalnie dla niego nagraną płytę CD. Cykl terapeutyczny u dzieci trwa najczęściej 9 – 12 miesięcy.


Metoda Warnkego

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Trening jest indywidualnie dobierany do posiadanych w danym momencie umiejętności osoby ćwiczącej. Podczas całego procesu terapeutycznego – ćwiczący aktywnie uczestniczy w procesie treningowym,nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce. Skuteczność terapii Metodą Warnkego została potwierdzona w wielu badaniach naukowych.