Zajęcia Gordonowskie prowadzone w ramach czesnego

Koncepcja umuzykalniania E. E. Gordona opiera się na spostrzeżeniach, jakich dokonał latami obserwując rozwój muzyczny dzieci i porównał naukę muzyki do nauki mowy. Według Gordona dzieci powinny uczyć się muzyki w taki sam sposób w jaki uczą się mowy ojczystej.

E. Gordon wnioskował, iż zdolności muzyczne nie są dziedziczne lecz kształtują się pod wpływem środowiska, w którym dorastamy. Bardzo ważnym w koncepcji umuzykalniania dzieci jest to, aby dzieci dorastały w środowisku wypełnionym różnorodną muzyką, by muzykowały ze swoimi rodzicami od najmłodszych lat. Według Gordona każdy człowiek rodzi się z najwyższym poziomem zdolności muzycznych, który od tego momentu ( od momentu narodzin) obniża się. Obcowanie dziecka z muzyką pozwala utrzymać wysoki próg zdolności muzycznych.

Zajęcia Gordonowskie prowadzone są 1 raz w miesiącu przez Panią Kingę Bodnar. To absolwentka Wydziału Wokalnego o specjalności wokalno-aktorskiej Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu z tytułem licencjackim w zakresie Muzykoterapii na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Ukończyła szkolenie „Logorytmika – ruch, słuch, słowo” oraz szkolenie z Metody Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss. Uczestniczka warsztatów „Bajkowe nutki” we Wrocławiu, organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Monii, doskonalących pracę w systemie kodowania dźwięków Chroma Notes (R).