Wstyd – czym jest uczucie wstydu i jak sobie z nim radzić?
W dniu 14.05 odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu pt. ,,Od płaczu do śmiechu” czyli emocje przedszkolaków. Tym razem omawialiśmy WSTYD. Jest to bardzo trudna emocja, ponieważ dotyka poczucia własnej wartości. Według słownika języka polskiego, wstyd to „przykre, upokarzające uczucie spowodowane świadomością niewłaściwego, złego, hańbiącego postępowania (własnego lub czyjegoś), niewłaściwych słów, świadomością własnych lub czyichś braków, błędów itp., zwykle połączony z lękiem przed opinią”. Razem z przedszkolakami wymienialiśmy sytuacje, które powodują wstyd. Za pomocą dramy prezentowaliśmy jak wygląda osoba, która się wstydzi. Na koniec obejrzeliśmy bajkę o uczuciach – jaki to wstyd.