Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć dodatkowych.

Harmonogram.