Poniżej przedstawiamy nowy harmonogram zajęć dodatkowych.

Harmonogram