Umuzykalnianie metodą E. E. Gordona

zajęcia w ramach czesnego

Rytmika z językiem niemieckim

zajęcia w ramach czesnego

Zajęcia taneczene

zajęcia dodatkowe płatne

Zajęcia wokalne z elementami logopedii

Zajęcia dodatkowe płatne