RYTMIKA z językiem niemieckim

zajęcia w ramach czesnego

Umuzykalnianie metodą E. E. Gordona

zajęcia w ramach czesnego

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

Diagnoza 450zł (3 wizyty i opis); Terapia 120zł (45-50min za wizytę); Bez opłat dla dzieci z Orzeczeniem do Kształcenia Specjalnego i Opinią do Wczesnego Wspomagania Rozwoju uczęszczających do naszej placówki

Zajęcia taneczene

zajęcia dodatkowe płatne​

Zajęcia wokalne z elementami logopedii

Zajęcia dodatkowe płatne

Ćwiczenia rehabilitacyjne

Ćwiczenia do wykonywania w domu według zaleceń po diagnozie. Diagnozowane są dzieci u których zaobserwowano nieprawidłowości podczas zajęć korekcyjnych grupowych.

MUZYKOTERAPIA

Zajęcia terapeutyczne w ramach Kształcenia Specjalnego

"GORDONKI" dla dzieci żłobkowych

Zajęcia dodatkowe dla dzieci spoza placówki 30zł (45 minut)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, TUS

Zajęcia prowadzone w ramach Kształcenia Specjalnego

BIOFEEDBACK

Zajęcia prowadzone w ramach Kształcenia Specjalego oraz dodatkowo płatne 120zł (także dla dzieci spoza placówki)

FIZJOTERAPIA

Zajęcia prowadzone w ramach Kształcenia Specjalnego​

Terapia ręki

Zajęcia dodatkowe płatne​ (również dla dzieci spoza placówki) 120zł

STYMULACJA SŁUCHU - Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU JOHANSEN-IAS Metoda Warnkego Metoda Neuroflow