ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO

RYTMIKA z językiem niemieckim

Gimnastyka korekcyjna z diagnozą fizjoterapeutyczną

Zajęcia taneczno-ruchowe

Ćwiczenia rehabilitacyjne

Ćwiczenia do wykonywania w domu według zaleceń po diagnozie. Diagnozowane są dzieci u których zaobserwowano nieprawidłowości podczas grupowych zajęć korekcyjnych.

Język niemiecki

Język angielski

Umuzykalnianie metodą E. E. Gordona

ZAJĘCIA DODATKOWE płatne

Zajęcia taneczne

Zajęcia wokalne

"GORDONKI" dla dzieci od 6-tego miesiące

Zajęcia w grupie do 5-ciu dzieci 30zł (45minut)

Nauka gry na instrumentach klawiszowych

Zajęcia indywidualne

Zajęcia wokalno-taneczne

Zajęcia grupowe dla dzieci od lat 6 do 18 z podziałem na grupy wiekowe

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia grupowe

TERAPIE INDYWIDUALNE

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

Diagnoza 450zł (3 wizyty i opis); Terapia 120zł (45-50min za wizytę); Bez opłat dla dzieci z Orzeczeniem do Kształcenia Specjalnego i Opinią do Wczesnego Wspomagania Rozwoju uczęszczających do naszej placówki

MUZYKOTERAPIA

Zajęcia terapeutyczne w ramach Kształcenia Specjalnego

FIZJOTERAPIA

Zajęcia prowadzone w ramach Kształcenia Specjalnego​

BIOFEEDBACK

Zajęcia prowadzone w ramach Kształcenia Specjalego oraz dodatkowo płatne 120zł (także dla dzieci spoza placówki)

Terapia ręki

Zajęcia dodatkowe płatne​ (również dla dzieci spoza placówki) 120zł

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, TUS

Zajęcia prowadzone w ramach Kształcenia Specjalnego

Sensoplastyka

Zajęcia prowadzone w ramach Kształcenia Specjalnego

STYMULACJA SŁUCHU - Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU JOHANSEN-IAS Metoda Warnkego Metoda Neuroflow