Zajęcia integracyjne w Sali Doświadczania Świata i Sali Integracji Sensorycznej
W dniu 10 maja nasze przedszkole odwiedzili uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza z Oddziałami integracyjnymi w Zgorzelcu.
Spotkanie odbyło się w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, między przedszkolem a szkołą. Dzieci brały udział w zajęciach integracyjnych w Sali Doświadczania Świata i w Sali Integracji Sensorycznej.