ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO

RYTMIKA z językiem niemieckim

Gimnastyka korekcyjna z diagnozą fizjoterapeutyczną

Zajęcia taneczno-ruchowe

Ćwiczenia rehabilitacyjne

Ćwiczenia do wykonywania w domu według zaleceń po diagnozie. Diagnozowane są dzieci u których zaobserwowano nieprawidłowości podczas grupowych zajęć korekcyjnych.

Język niemiecki

Język angielski

Umuzykalnianie metodą E. E. Gordona