Anna Kosiorek-Satora

Zajęcia wokalno-taneczne przeznaczone są dla dzieci oraz młodzieży i prowadzone będą w adekwatnych grupach wiekowych.
Artystyczny rozwój dzieci odbywać się będzie poprzez zapoznawanie się z elementami tańca, układami choreograficznymi oraz interpretacjami przestrzenno-ruchowymi.

Zajęcia taneczno-wokalne obejmują:

  • taniec nowoczesny i choreografie przestrzenno ruchowe
  • naukę piosenek w zakresie dziecięcej piosenki estradowej i aktorskiej
  • ćwiczenia dykcyjne, oddechowe i intonacyjne
  • zabawy muzyczno-ruchowe
  • rozciąganie i relaksację

Joanna Kosiorek-Satora posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest założycielką MSK Akademie, prowadziła warsztaty muzyczne, obozy sportowe, taneczne i językowe.