Dla rodziców

Dla rodziców

Jesteśmy tutaj aby wspierać Państwa w wychowywaniu i edukowaniu dzieci. Stawiamy sobie za cel zrozumienie indywidualnych potrzeb dzieci i wspieranie ich mocnych stron.

 Nasza doświadczona, a przede wszystkim wykwalifikowana kadra, wychwytuje indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci i po konsultacji ze specjalistami, proponuje konkretne zajęcia w naszej placówce oraz przedstawia metody pracy w domu.

Predyspozycje i talenty dzieci są rozwijane i zgłaszane opiekunom w celu brania ich pod uwagę na dalszym etapie edukacji bądź chęci zapisania dzieci na zajęcia dodatkowe. 

Podkreślamy, że pomimo iż nie jesteśmy placówką integracyjną, to aktywnie wspieramy specjalne potrzeby dzieci i zapewniamy opiekę terapeutyczną. Korzystamy z możliwości uzyskiwania dodatkowych środków z funduszy Unii Europejskiej, Budżetu Obywatelskiego, dotacji celowych aby zapewnić dzieciom opiekę i rozwój na najwyższym poziomie.