SENSOPLASTYKA

Najprościej rzecz ujmując jest to “plastyka sensoryczne” : świetna zabawa uruchamiające wszystkie zmysły. Mózg dzieci rozwija się najszybciej w pierwszych latach ich życia i taka wielozmysłowa stymulacja wspomaga tworzenie się powiązań między neuronami. Liczba powiązań między neuronami przekłada się na szybkość i sprawność myślenia człowieka. Zaskakujące może wydawać się, że zajęcia z sensoplastyki mają wpływ na rozwój mowy. Dzieje się to dlatego, że ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę znajdują się blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę. Wzmacniając i wspierając rozwój motoryki małej – pracę dłońmi, poprawiamy komunikację werbalną. Nie zapominajmy o “oczywistościach” jakimi są inne dobrodziejstwa płynące z takich zajęć: wspieranie rozwoju zmysłów, uwalnianie ekspresji twórczej, elastyczności do podchodzenia do zmian, satysfakcji z kreatywnego działania etc. Podsumowując: naprawdę warto się brudzić 🙂

Paulina Dłubała

Ukończyła studia na PWSZ w Wałbrzychu – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz na Uniwersytecie Opolskim w Opolu- pedagogika kultury.

Studia podyplomowe na WSZiP w Wałbrzychu- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Ukończyła szkolenia: „Terapia przez zabawę”, „Edukacja muzyczna dzieci – zasady, zabawy, inspiracje” oraz „Terapia ręki a lateralizacja – ćwiczenia koordynacji i koncentracji uwagi u dzieci”.

Jest wychowawcą grupy.