Terapia Ręki

Terapia ręki u dzieci to przede wszystkim zajęcia mające na celu usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ponadto podczas zajęć dostarczane są wrażenia dotykowe, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Zajęcia mają na celu pomóc dziecku w  osiągnięciu samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego i dedykowane są zwłaszcza tym dzieciom, które szybko męczą się podczas pisania, rysowania, robią to niechętnie i mają problemy z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego. Terapeuta podczas zajęć pracuje nad: poprawą umiejętności chwytu, poprawą koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz znormalizują funkcje przekraczania linii środka.

Zajęcia prowadzone są z fizjoterapeutą (ćwiczenia sprawności motorycznej ręki), pedagogiem (ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej) oraz terapeutą z zakresu zajęć plastycznych (rozwijanie małej motoryki).

Edyta Tymińska

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu na kierunku: Fizjoterapia oraz uzyskała tytuł magistra na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku: pedagogika wczesnoszkolna.
Kontynuowała naukę na studiach podyplomowych: Pedagogika specjalna: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej i psychomotoryki oraz kursu z Sensoplastyki.

Certyfikowany Terapeuta ręki “Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II-ego stopnia”, trener Sensoplastyki, Kreatywnego Wczesnego Rozwoju, Plastyki Ekspresywnej, BareFoot.

Z przedszkolem “Mali Odkrywcy” współpracuje od dwóch lat ciągle podnosząc swoje kwalifikacje